fbpx

Klauzula – zgoda na rozpowszechnianie wizerunku podczas i po dialogu online transmitowanym

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowej Wspólnoty z siedzibą w Warszawie przy ul. Drużbackiej 19/2, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000837602 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, dalej zwany „Administratorem”.
  2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: biuro@fnw.org.pl.
  3. Państwa wizerunek będzie przetwarzany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. na podstawie zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające polegające na udzieleniu zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku, do czasu realizacji wyżej wskazanych celów lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu cofnięcia zezwolenia na jego publikację, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. Dane osobowe w postaci imienia, głosu w celu publikacji wraz z wizerunkiem oraz w zestawieniu z danymi innych uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody, do czasu realizacji wyżej wskazanych celów lub do czasu wycofania zgody lub do czasu cofnięcia zezwolenia na jego publikację, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
  4. Dane będą publikowane w oparciu o wyżej wyrażoną zgodę i dostępne nieograniczonemu kręgowi odbiorców (rozpowszechniane poprzez publikację), za pośrednictwem kanałów komunikacji, na których użycie do rozpowszechnienia wizerunków została wyrażona zgoda, w tym odbiorcom w państwach trzecich (np. serwisy społecznościowe Facebook, Instagram itp.). Państwa dane powierzone zostaną dostawcy serwisu wideokonferencji, który będzie obsługiwał transmisję. Podczas wydarzenia Państwa dane osobowe udostępnione będą innym uczestnikom wydarzenia. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym mamy obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Informujemy, że możemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), m.in. do firmy będących dostawcami usług mediów społecznościowych.
  5. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
  6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa również do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podaj swój e-mail, aby otrzymywać informacje o naszych wydarzeniach

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Nowej Wspólnoty z siedzibą w Warszawie (e-mail: biuro@fnw.org.pl) w celu wysyłki materiałów edukacyjno-informacyjnych w formie newsletteru oraz informacji o działaniach i wydarzeniach Fundacji. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także skargi do organu nadzorczego. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych dostępna jest tutaj.