fbpx

Klauzula informacyjna – zgoda na przetwarzanie danych przy zapisie do newsletteru

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowej Wspólnoty z siedzibą w Warszawie przy ul. Drużbackiej 19/2, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000837602 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, dalej zwany „Administratorem”.
 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: biuro@fnw.org.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi wysyłki informacji na temat działań Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolnej i świadomej zgody na przetwarzanie danych w celu subskrypcji (dostarczenia) newsletteru. Dane przetwarzane w systemie są przez nas również wykorzystywane w celu zarządzania relacjami z otoczeniem i planowania działań Fundacji, np. wysyłania materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia.
 4. Adres e-mail odbiorców newsletteru Fundacji, materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz pozostałych informacji, jest kojarzony z innymi danymi wynikającymi z historii kontaktów z Fundacją, takimi jak np.: imię, nazwisko, pełniona funkcja i nazwa instytucji lub organizacji, z którą jest związany, numer telefonu oraz ewentualne inne dane, które otrzymaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych lub które zostały nam dobrowolnie przekazane przez odbiorcę newsletteru z racji innych kontaktów z Fundacją.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia przez nas wysyłki informacji lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
  a) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora danych oraz
  b) organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego i cofnięcia zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie. Jeśli zażądają Państwo usunięcia swoich danych z naszej bazy kontaktów lub sprzeciwicie się ich przetwarzaniu, usuniemy dane z bazy i nie będziemy przesyłać Państwu informacji, których nie chcecie. Użytkownik powinien zgłosić żądanie usunięcia danych wysyłając maila na adres: biuro@fnw.org.pl.
 8. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli skorzystać z subskrypcji newsletteru, otrzymywać materiałów informacyjno-edukacyjnych lub zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia.
 9. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie i nie będą poddawane profilowaniu.

Podaj swój e-mail, aby otrzymywać informacje o naszych wydarzeniach

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Nowej Wspólnoty z siedzibą w Warszawie (e-mail: biuro@fnw.org.pl) w celu wysyłki materiałów edukacyjno-informacyjnych w formie newsletteru oraz informacji o działaniach i wydarzeniach Fundacji. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także skargi do organu nadzorczego. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych dostępna jest tutaj.